tel.: +48 (62) 74-11-581

biuro@kwitowski.pl

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych - RODO

 Home / Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L119 z dnia 04.05.2016) informuje że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KWITOWSKI Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gizałkach, Plac 3-go Maja 1
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy/współpracy na podstawie Art. 6 ust. 1 a,b,c RODO
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy/współpracy i nie dłużej niż stanowią przepisy prawa
  5. Posiada Pan/Pani prawo do zadania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. Ma pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/współpracy.

Oferta firmy

Adres: ul. Plac 3-go Maja 1, 63-308 Gizałki

Telefon: 62 741 15 81; Fax: 62 741 11 02

E-mail: biuro@kwitowski.pl

Strona: www.kwitowski.pl